Llwybrau

 (c) Treftadaeth Llandre Heritage

Mae Treftadaeth Llandre wedi creu a chynnal nifer o lwybrau ichi eu crwydro er mwyn mwynhau ein treftadaeth.

Mae’r rhain yn cynnwys:

Y Llwybr Llên – taith o ryw hanner milltir yn dathlu traddodiad llenyddol y fro. Ar hyd y llwybr mae paneli â cherddi am Landre neu gan feirdd o Landre. Mae’r llwybr yn cynnig profiad unigryw i bobl o bob oed a gallwch fwynhau’r cerddi yn nhawelwch a harddwch y Glyn.

Y Llwybr Treftadaeth – taith o amgylch y fynwent, â phaneli yn nodi straeon am y sawl sydd wedi’u claddu yma, neu ffeithiau difyr am yr hyn sydd o’ch cwmpas.

Yn ogystal â hyn mae llawer o lwybrau cerdded eraill yn yr ardal.


Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration