Warning: file_get_contents(http://tth3.eu/shorten.php?longurl=http%3A%2F%2Fllandre.org.uk%2Fcy%2Fregisters.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /var/sites/l/llandre.org.uk/public_html/bits/psite.functions.inc.php on line 3703
Chwilio cofrestrau'r plwyf Treftadaeth Llandre

Cofnodion y Plwyf

[imageright:countryscape_mynwent_ac_eglwys_bach.jpg::Y fynwent]Dyma gronfa ddata o gofnodion plwyf Llanfihangel Genau'r Glyn.

Cofnodion y Plwyf

Churchyard (c) Countryscape

Y fynwent

Dyma gronfa ddata o gofnodion plwyf Llanfihangel Genau'r Glyn.

Bedydd 1847-1979
Claddedigaeth 1810-1993
Priodas 1861-1972

Am resymau diogelu data ni chaiff y cyhoedd weld cofnodion bedydd ar gyfer y 100 mlynedd diweddaraf, na chofnodion priodas am y 75 mlynedd diweddaraf.

Defnyddiwch y ffurflen isod i chwilio'r gronfa:


Cyfenw:      Enw(au) cyntaf:      
Blwyddyn:      
Cartref:      
Chwilio yn:  Bedydd:     Priodas:     Claddedigaeth:

Rhaid defnyddio un term chwilio, man lleiaf.


Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration