Cofnodion

 (c) Treftadaeth Llandre Heritage

O'r dudalen hon gallwch chwilio cronfa ddata o gofnodion plwyf Llanfihangel Genau'r Glyn. Mae hyn yn cynnwys cofnodion bedydd, priodas a chladdedigaeth. Gallwch chwilio yn ôl enw, dyddiad a chartref.

Gallwch hefyd chwilio dogfennau PDF sy'n rhestru holl arysgrifau beddau dwy fynwent yr eglwys. Ar ôl dod o hyd i'r arysgrif rydych yn chwilio amdano, gallwch agor map a fydd yn dangos union leoliad y garreg fedd yn y fynwent.

Mae'r adran hon er cof am Randall Enoch OBE, un o sylfaenwyr Treftadaeth Llandre.

Cofnodion y Plwyf

Arysgrifau Cerrig Beddau'r Fynwent


Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration