Ymddiheuriadau, ond nid oes cyfieithiad Cymraeg y tudalen hon ar gael. Darllenwch cyfieithiad awtomatig gan Google

Llandre news


Gwefan newydd! (25-04-2016)

Lansio'r wefan newydd ar 28 Ebrill!
Bydd gwefan newydd Treftadaeth Llandre yn cael ei lansio yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol nos Iau 28 Ebrill.

Mae'r wefan newydd, a ddatblygwyd gyda chwmni Technoleg Taliesin, yn rhoi delwedd newydd ffres i'r gymdeithas.

Mae'n llawn gwybodaeth ddiddorol am hanes, amgylchedd a llwybrau cerdded Llandre, yn ogystal â chronfa ddata o gofnodion y plwyf ac arysgrifau cerrig beddau'r fynwent.

mwy o NEWYDDION
Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration