Warning: file_get_contents(http://tth3.eu/shorten.php?longurl=http%3A%2F%2Fllandre.org.uk%2Fcy%2Fenvironment.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error in /var/sites/l/llandre.org.uk/public_html/bits/psite.functions.inc.php on line 3703
Amgylchedd Treftadaeth Llandre

Yr Amgylchedd

Mae amgylchedd pentref Llandre yn hardd ac amrywiol iawn.
Cadwch lygad ar agor am ein barcutiaid!

Prosiectau amgylcheddol


Mae Treftadaeth Llandre wedi gwneud llawer o waith i gofnodi a diogelu’r amgylchedd hwn.

Ers sefydlu’r elusen, cynhaliwyd llawer o waith o dan arweiniad diflino Roger Haggar er mwyn:
rheoli’r coetiroedd uwchlaw’r pentref
adfer waliau cerrig yn yr hen fynwent, a diogelu’r beddfeini
diogelu cynefinoedd naturiol
creu llwybrau cerdded hamddenol drwy'r coed i chi fwynhau’r amgylchedd bendigedig a thawel hwn.

Cynhaliwyd llawer o’r gwaith hwn gyda chymorth gwirfoddolwyr a oedd yn trechu problemau a alcohol a chyffuriau. Bu eu gwaith gyda Treftadaeth Llandre yn gymorth i nifer ohonynt greu bywyd newydd iddynt hwy eu hunain.

Adroddiadau natur


Rydym hefyd wedi comisiynu nifer o adroddiadau ar fywyd gwyllt yr ardal.

 (c) Treftadaeth Llandre Heritage

Yn 2015 cynhaliodd Annette Williamson, botanegydd sy’n byw yn y pentref, arolwg o’r blodau a’r bywyd gwyllt mewn chwe chae o gwmpas Castell Gwallter. Nid yw’r caeau hyn wedi’u gwrteithio ac nid ydynt wedi cael eu draenio ers y 1950au. Maent wedi’u hamgylchynu gan hen berthi a choed a chânt eu pori’n ysgafn gan wartheg.
Yn y caeau hyn cofnodwyd cyfanswm o 167 rhywogaeth o blanhigion gwyllt, 15 rhywogaeth o loÿnnod byw, o leiaf 6 rhywogaeth o famaliaid, 24 rhywogaeth o adar a 2 rywogaeth o ymlusgiad. Mae’r cyfoeth hwn o fywyd gwyllt yn golygu bod y safle yn un o bwysigrwydd cadwriaethol arbennig, o gofio bod Cymru wedi colli 98% o’i gweirgloddiau blodeuog dros y 40 mlynedd diwethaf.

Cewch darllen adroddiad Annette ar y blodau gwylltion a bywyd gwyllt porfeydd Castell Gwallter YMA


Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration