Y Fynwent

Ar y dudalen hon gallwch chwilio arysgrifau'r holl feddau yn nwy fynwent yr eglwys. Gallwch hefyd gael gafael ar adroddiadau manwl am rai o nodweddion y beddau a'r arysgrifau.

Adroddiadau manwl

Darllenwch hanes y mynwentydd YMA (Saesneg yn unig)
Darganfyddwch fwy am gelf ac addurniad y cerrig beddau YMA (Saesneg yn unig)
Darllenwch am yr arysgrifau sydd yn yr eglwys ei hun YMA (Saesneg yn unig)
Darganfyddwch englynion Cymraeg ar y cerrig beddau YMA

Graves in the woods (c) Treftadaeth Llandre Heritage

Graves in the woods

Arysgrifau'r cerrrig beddau

Defnyddiwch y dolenni isod i weld yr arysgrifau i gyd, neu i chwilio am un penodol.
Mae'r mynwentydd wedi ei rhannu yn gyfanswm o 11 ardal. Mae dogfen PDF yn rhestru arysgrifau pob bedd ym mhob ardal unigol. Gallwch chwilio'r dogfennau PDF am arysgrif penodol, wedyn edrych ar y map ar gyfer yr ardal berthnasol i weld union leoliad y bedd yn y fynwent.Dyma'r mynegai i'r holl feddau yn yr hen fynwent a'r fynwent newydd:Mynegai'r hen fynwent a'r fynwent newydd


Dyma'r dogfennau sy'n rhestru'r arysgrifau yn y gwahanol ardaloedd:
Hen fynwent, ardal A
Hen fynwent, ardal B
Hen fynwent, ardal C
Hen fynwent, ardal D
Hen fynwent, ardal E
Hen fynwent, ardal F
Hen fynwent, ardal G
Mynwent isaf, ardal H
Mynwent isaf, ardal J
Mynwent isaf, ardal K
Mynwent isaf, ardal L

Dyma'r mapiau:
Map o'r hen fynwent
Map o ardal A
Map o ardal B
Map o ardal C
Map o ardal D
Map o ardal E
Map o ardal F
Map o ardal G
Map o'r fynwent isaf, ardaloedd H-L


Dylunio a hostio'r wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration